സക്കീര്‍ നായിക്കിനെ വേട്ടയാടരുതെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ്

കോഴിക്കോട്: മതപ്രഭാഷകന്‍ സക്കീര്‍ നായിക്കിനെ അകാരണമായി വേട്ടയാടരുതെന്ന് മുസ്ലീം .. Source: സക്കീര്‍ നായിക്കിനെ വേട്ടയാടരുതെന്ന് മുസ്‌ലിം ലീഗ്

Terror tentacles of ISIS all over Kerala

The New Indian Express Terror tentacles of ISIS all over Kerala The New Indian Express Padna has turned out to be the hotbed of this new breed of ISIS sympathisers in Kerala , accounting for seven out of the 15 who have reportedly fled to Syria.. What’s more, this group, which has been quietly operating …

TV crime series actor among 5 held for snatching

Hindustan Times TV crime series actor among 5 held for snatching Hindustan Times New Delhi: Bollywood actor John Abraham was their idol and bikes their passion.. Inspired by their onscreen hero, this gang rented a bike with nitro-boost cylinders to ensure a speedy escape after committing a robbery.. Source: TV crime series actor among 5 …