കാണാതായവര്‍ക്ക് ഐഎസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇന്റലിജന്‍സ്

കാസര്‍കോട്‌: കേരളത്തില്‍നിന്ന് കാണാതായവരില്‍ ചിലര്‍ക്ക് ഭീകരസംഘടനയായ ..

Source: കാണാതായവര്‍ക്ക് ഐഎസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇന്റലിജന്‍സ്